Hyödyllisiä linkkejä

 

Verotus ja lainsäädäntö:

www.vero.fi  - Verohallinto

www.finlex.fi 

 

Viranomaiset:

www.ytj.fi - Yritystietojärjestelmä

www.prh.fi - Patentti- ja rekisterihallitus

www.tulli.fi - Tulli

www.suomenpankki.fi - Suomen pankki

 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

www.veronmaksajat.fi - Veronmaksajain keskusliitto

www.yrittajat.fi - Suomen Yrittäjät

www.kaupparekisteri.fi - Kaupparekisteri

www.taloushallintoliitto.fi - Taloushallintoliitto

www.kela.fi - Kansaneläkelaitos

www.taloussanomat.fi - Taloussanomat

www.netvisor.fi - Netvisor

www.procountor.fi - Procountor

 

 

 

Tärkeät luvut 2020 (2019)

 

VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

 

Kilometrikorvaus 0,43 €  (henkilöiden kuljettaminen +0,03  €/km/hlö) (2019 - sama)

 

Kotimaan päivärahat:
Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 20,00 € (19,00€)
Kokopäiväraha (yli 10 tuntia)  43,00 € (42,00€)
Ateriakorvaus 10,75 € (10,50€)

Yömatkaraha 14,00€ (13,00€)

Ulkomaan päivärahat:
Britannia 63 € (61€)
     Lontoo ja Edinburgh 66 € (65€)
Espanja 65€ (65€)
Itävalta 66€ (65€)

Kanada 70€ (67€)
Kiina 68€ (65€)
     Honkong 77€ (71€)

Kreikka 60€ (60€)

Kypros 62€ (62€)
Latvia 55€ (53€)
Liettua 53€ (52€)
Norja 70€ (71€)
Puola 57€ (57€)
Ranska 69€ (68€)
Ruotsi 59€ (59€)
Saksa 64€ (64€)
Sveitsi 77€ (75€)
Tanska 70€ (70€)

Tšekki 62€ (62€)

Turkki 46€ (35€)

     Istanbul 47€ (36€)

Unkari 55€ (56€)
Venäjä 63€ (54€)
     Moskova 78€ (67€)
     Pietari 72€ (62€)
Viro 56€ (55€)
Yhdysvallat 74€ (69€)
     New York City 81€ (75€)
     Washington DC 81€ (75€)
     Los Angeles 81€ (75€)

LUONTOISEDUT

Puhelinetu (matkapuhelin / kiinteä liittymä) 20 € (20 €)
Vapaa autoetu A (2018-2020 käyttöönotetut autot) 1,4 % uushankintahinnasta + 270€ tai 0,18 €/km
Vapaa autoetu B (2015-2017 käyttöönotetut autot) 1,2 % uushankintahinnasta + 285€ tai 0,19 €/km
Vapaa autoetu C (ennen vuotta 2015 käyttöönotetut autot) 0,9 % uushankintahinnasta + 300€ tai 0,20 €/km

SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

TyEL-maksu
säännöllinen työnantaja (palkat alle 2 083 500 €) 25,3% (25,2%)

tilapäinen työnantaja (ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 502€/6kk) 25,2%

Työntekijän osuus TyEL-maksusta

17 — 52-vuotiailla 7,15% (6,75 %)

53 — 62-vuotiailla 8,65% (8,25 %)

63 — 67-vuotiailla 7,15% (6,75 %)


YEL-maksu
18 — 52-vuotiailla 24, 10% (24, 10 %)
53 — 62-vuotiailla 25, 60% (25, 60 %)

63 — 67-vuotiailla 24, 10 % (24, 10%)

Aloittavan yrittäjän YEL-maksu (48 kk ajan)
18 — 52-vuotiailla 18,798 % (18,798 %)
53 — 62-vuotiailla 19,968 % (19,968 %)

63 — 67-vuotiailla 18,798 % (18,798 %)

YEL-työtulon alaraja 7 958,99 € (7 799,37 €/v)
YEL-työtulon yläraja 180 750,00 € (177 125,00  €/v)

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 13 076,00 €/v (12 816,00 €/v)

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 13 076,00 €/v (12 816,00 €/v)

Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,34% (0,77 %)

Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.


Työttömyysvakuutusmaksu

2 086 500 euron palkkasummaan asti 1,70 (2,0 %)

   työnantajan osuus 0,45 (0,5 %)
   työntekijän osuus 1,25% (1,5 %)

2 086 500 euroa ylittävältä osalta 2,95% (3,55 %)

   työnantajan osuus 1,70%  (2,05 %)
   työntekijän osuus 1,25% (1,50 %)
TYEL-vakuutetun osaomistajan osuus 1,10% (1,28 %)

   työnantajan osuus 0,45%  (0,50 %)
   työntekijän osuus 0,65% (0,78 %)

Tapaturmavakuutusmaksu 

keskimäärin 0,8 % (tapaturmariskin mukaan) 

Ryhmähenkivakuutusmaksu

keskimäärin 0,07% (0,7%)
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. 


Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutusmaksu % palkasta

palkansaajat 1,54 % *
yrittäjät 1,77 % *

etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,61%

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euron, päivärahamaksu on 0 %.

maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta