Hyödyllisiä linkkejä

 

Verotus ja lainsäädäntö:

www.vero.fi  - Verohallinto

www.finlex.fi 

 

Viranomaiset:

www.ytj.fi - Yritystietojärjestelmä

www.prh.fi - Patentti- ja rekisterihallitus

www.tulli.fi - Tulli

www.suomenpankki.fi - Suomen pankki

 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

www.veronmaksajat.fi - Veronmaksajain keskusliitto

www.yrittajat.fi - Suomen Yrittäjät

www.kaupparekisteri.fi - Kaupparekisteri

www.taloushallintoliitto.fi - Taloushallintoliitto

www.kela.fi - Kansaneläkelaitos

www.taloussanomat.fi - Taloussanomat

www.netvisor.fi - Netvisor

www.procountor.fi - Procountor

 

 

 

Tärkeät luvut 2019

 

VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

 

Kilometrikorvaus 0,43 €  (henkilöiden kuljettaminen +0,03  €/km/hlö)

 

Kotimaan päivärahat:
Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 19,00 €
Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 42,00 €
Ateriakorvaus 10,50 €

Ulkomaan päivärahat:
Britannia 61€
     Lontoo ja Edinburgh 65€
Espanja 65€
Itävalta 65€

Kanada 67€
Kiina 65€
     Honkong 71€

Kreikka 60€

Kypros 62€
Latvia 53€
Liettua 52€
Norja 71€
Puola 57€
Ranska 68€
Ruotsi 59€
Saksa 64€
Sveitsi 75€
Tanska 70€

Tšekki 62€

Turkki 35€

     Istanbul 36€

Unkari 56€
Venäjä 54€
     Moskova 67€
     Pietari 62€
Viro 55€
Yhdysvallat 69€
     New York City 75€
     Washington DC 75€
     Los Angeles 75€

LUONTOISEDUT

Puhelinetu (matkapuhelin / kiinteä liittymä) 20 €
Vapaa autoetu A (2017-2019 käyttöönotetut autot) 1,4 % uushankintahinnasta + 270€ tai 0,18 €/km
Vapaa autoetu B (2014-2016 käyttöönotetut autot) 1,2 % uushankintahinnasta + 285€ tai 0,19 €/km
Vapaa autoetu C (ennen vuotta 2014 käyttöönotetut autot) 0,9 % uushankintahinnasta + 300€ tai 0,20 €/km

SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

TyEL-maksu
säännöllinen työnantaja (palkat alle 2 083 500 €) 25,2%

tilapäinen työnantaja (ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 502€/6kk) 25,2%

Työntekijän osuus TyEL-maksusta

17 — 52-vuotiailla 6,75 %

53 — 62-vuotiailla 8,25 %

63 — 67-vuotiailla 6,75 %


YEL-maksu
18 — 52-vuotiailla 24, 10 %
53 — 62-vuotiailla 25, 60 %

63 — 67-vuotiailla 24, 10 %

Aloittavan yrittäjän YEL-maksu (48 kk ajan)
18 — 52-vuotiailla 18,798 %
53 — 62-vuotiailla 19,968 %

63 — 67-vuotiailla 18,798 %

YEL-työtulon alaraja 7 799,37 €/v
YEL-työtulon yläraja 177 125,00  €/v

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 12 816,00 €/v

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 12 816 €/v

Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu 0,77 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.


Työttömyysvakuutusmaksu

2 086 500 euron palkkasummaan asti 2,0 %

   työnantajan osuus 0,5 %
   työntekijän osuus 1,5 %

2 086 500 euroa ylittävältä osalta 3,55 %

   työnantajan osuus 2,05 %
   työntekijän osuus 1,50 %
TYEL-vakuutetun osaomistajan osuus 1,28 %

   työnantajan osuus 0,50 %
   työntekijän osuus 0,78 %

Tapaturmavakuutusmaksu 

keskimäärin 0,8 % (tapaturmariskin mukaan) 

Ryhmähenkivakuutusmaksu

keskimäärin 0,07%
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. 


Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutusmaksu % palkasta

palkansaajat 1,54 % *
yrittäjät 1,77 % *

etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,61%

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euron, päivärahamaksu on 0 %.

maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta