Hyödyllisiä linkkejä

 

Verotus ja lainsäädäntö:

www.vero.fi  - Verohallinto

www.finlex.fi 

 

Viranomaiset:

www.ytj.fi - Yritystietojärjestelmä

www.prh.fi - Patentti- ja rekisterihallitus

www.tulli.fi - Tulli

www.suomenpankki.fi - Suomen pankki

 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

www.veronmaksajat.fi - Veronmaksajain keskusliitto

www.yrittajat.fi - Suomen Yrittäjät

www.kaupparekisteri.fi - Kaupparekisteri

www.taloushallintoliitto.fi - Taloushallintoliitto

www.kela.fi - Kansaneläkelaitos

www.taloussanomat.fi - Taloussanomat

www.netvisor.fi - Netvisor

www.procountor.fi - Procountor

 

 

 

Tärkeät luvut 2022 (2021)

 

VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET (lue lisää vero.fi)

 

Kilometrikorvaus 0,46 €  (henkilöiden kuljettaminen +0,03  €/km/hlö) (2021 - 0,44)

 

Kotimaan päivärahat:
Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 20,00 € (20€)
Kokopäiväraha (yli 10 tuntia)  45,00 € (44€)
Ateriakorvaus 11,25 € (11€)

Yömatkaraha (vähintään 4 tuntia on kello 21.00–07.00) 13,00€ (13,00€)

Ulkomaan päivärahat:
Britannia  € (€)
     Lontoo ja Edinburgh 66 € (€)
Espanja € (€)
Itävalta € (€)

Kanada € (€)
Kiina € (€)
     Honkong € (€)

Kreikka € (€)

Kypros € (€)
Latvia € (€)
Liettua € (€)
Norja € (€)
Puola € (€)
Ranska € (€)
Ruotsi € (€)
Saksa € (€)
Sveitsi € (€)
Tanska € (€)

Tšekki € (€)

Turkki € (€)

     Istanbul € (€)

Unkari € (€)
Venäjä € (€)
     Moskova € (€)
     Pietari € (€)
Viro € (€)
Yhdysvallat € (€)
     New York City € (€)
     Washington DC € (€)
     Los Angeles € (€)

LUONTOISEDUT 2021

Matkapuhelinetu (matkapuhelin / kiinteä liittymä) 20 € (20 €)
Vapaa autoetu A (2019-2021 käyttöönotetut autot) 1,4 % uushankintahinnasta + 270€ tai 0,18 €/km
Vapaa autoetu B (2016-2018 käyttöönotetut autot) 1,2 % uushankintahinnasta + 285€ tai 0,19 €/km
Vapaa autoetu C (ennen vuotta 2016 käyttöönotetut autot) 0,9 % uushankintahinnasta + 300€ tai 0,20 €/km

SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

TyEL-maksu
säännöllinen työnantaja (palkat alle 2 169 000 €) 25,85% (24,80%)

tilapäinen työnantaja (ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 9 006€/6kk) 25,85% (24,80%)

Työntekijän osuus TyEL-maksusta

17 — 52-vuotiailla 7,15% (6,75 %)

53 — 62-vuotiailla 8,65% (8,25 %)

63 — 67-vuotiailla 7,15% (6,75 %)


YEL-maksu
18 — 52-vuotiailla 24, 10% (24, 10 %)
53 — 62-vuotiailla 25, 60% (25, 60 %)

63 — 67-vuotiailla 24, 10 % (24, 10%)

Aloittavan yrittäjän YEL-maksu (48 kk ajan)
18 — 52-vuotiailla 18,798 % (18,798 %)
53 — 62-vuotiailla 19,968 % (19,968 %)

63 — 67-vuotiailla 18,798 % (18,798 %)

YEL-työtulon alaraja 8 261,71 €/v  (8 063,57 €/v)
YEL-työtulon yläraja 187 625,00 €/v  (183 125,00  €/v)

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 13 573,00 €/v (13 247,00 €/v)

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 13 573,00 €/v (13 247,00 €/v)

Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,34% (1,53 %)

Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.


Työttömyysvakuutusmaksu

2 086 500 euron palkkasummaan asti 1,70 (2,0 %)

   työnantajan osuus 0,45 (0,5 %)
   työntekijän osuus 1,25% (1,5 %)

2 086 500 euroa ylittävältä osalta 2,95% (3,55 %)

   työnantajan osuus 1,70%  (2,05 %)
   työntekijän osuus 1,25% (1,50 %)
TYEL-vakuutetun osaomistajan osuus 1,10% (1,28 %)

   työnantajan osuus 0,45%  (0,50 %)
   työntekijän osuus 0,65% (0,78 %)

Tapaturmavakuutusmaksu 

keskimäärin 0,8 % (tapaturmariskin mukaan) 

Ryhmähenkivakuutusmaksu

keskimäärin 0,07% (0,7%)
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. 


Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutusmaksu % palkasta

palkansaajat 1,18 % (1,36%)*
yrittäjät 1,32 % (1,55%) *

etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,50 % (1,65%)

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 15 128 euron (2022), päivärahamaksu on 0 %.

maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta